Bygningsundersøgelser 2020-10-28T10:04:48+00:00

for info og spørgsmål ring på tlf. 22 75 92 71

Bygningsundersøgelser

I forbindelse med en kommende renovering kan det være vanskeligt at danne sig et overblik over korrekt håndtering af miljøskadelige stoffer i renoveringsfasen. For at undgå uheldige og utilsigtede forsinkelser i byggeprocessen, tilbyder Sanico derfor hjælp til udarbejdelse af evt. handlingsplaner, samt at kunne vejlede i forhold til gældende lovgivning og korrekt udførelse af arbejdet.

Vi har således altid haft fokus på mindst mulige omkostninger, da udgifterne til en renovering kan variere væsentligt afhængig af valgte løsningsmetode. I nogle tilfælde kan det faktisk være tilstrækkeligt at forsegle og indkapsle frem for at fjerne og sanere, det afhænger helt af kundens ønsker og omfang. Tag os med på råd og undgå unødvendige tiltag. Vi kommer gerne med prisoverslag og løsnings forslag.

Hvis kunden ønsker det, kan vi desuden tilbyde udfærdigelse af miljørapporter til fornuftige priser og eller arbejdsbeskrivelser med henblik på hvilke berørte bygningsdele i renoveringsfasen, der kræver særlige hensyn og foranstaltninger. En sådan miljøregistrering vil være baseret på en visuel gennemgang samt udtagning af relevante materiale prøver. Desuden vurderes om evt. sundhedsskadelige byggematerialer giver anledning til særlige krav til indeklimaet og for ophold af mennesker i forhold til arbejdsministeriets bekendtgørelser.
Med vores erfaring og kendskab til forekomster af sundhedsskadelige stoffer i byggeriet, vil vi typisk kunne reducere antallet af nødvendige stikprøver og dermed også reducere udgiften til kunden betragteligt. Viden, erfaring og et indgående kendskab til sanerings processen, er nøgleord i forhold til en fornuftig miljøscreening.

Såfremt man ønsker en analyse af et bestemt materiale, kan vi ligeledes tilbyde dette. Prøverne vil blive indsamlet og afleveret til analyse hos en af vores samarbejdspartnere såsom Teknologisk institut, SBI, Dansk Miljøanalyse eller Hussvamp laboratoriet.

Vi tilbyder en visuel gennemgang og kontrol af udførte sanerings opgaver.
Dokumentation i form af prøvetagning og afsluttende analyserapport og data.
Bygningsundersøgelse Tappernøje, Næstved, blå hammer læner op af væg