Miljøsanering 2020-10-28T10:02:40+00:00

for info og spørgsmål ring på tlf. 22 75 92 71

Miljøsanering

Alle saneringsopgaver udføres iht arbejdstilsynets og miljøministeriets bekendtgørelser. Dette indebærer slusesystemer og arbejdsområder i undertryk og opsætning af miljøvogn. Alle velfærdsforanstaltninger overholdes efter gældende regler og alle medarbejdere har gennemgået de relevante uddannelser og opdaterings kurser.

Arbejdstilsynets vejledning om reglerne for arbejde med reparation, vedligeholdelse og fjernelse af asbest og asbestholdige materialer.
Klik her

Arbejdstilsynets har en guide til, hvor du kan finde asbest i din bygning.

Arbejdstilsynets guide til asbestholdige byggematerialer.
Klik her

Miljøstyrelsens bekendtgørelse omkring håndtering af asbestaffald.
Klik her

Teknologisk institut havde temadag om asbest.

Asbestforeningens hjemmeside.
Klik her

Arbejdstilsynets skrivelse omkring indeklima på kontorer, deriblandt fugt og skimmelsvamp.
Klik her

Arbejdstilsynets anbefalinger ifbm. udsættelse for bakterier, svampe og mikroorganismer.
Klik her

Sundhedsstyrelsen: Rådgivning om fugt og skimmelsvamp.
Klik her

Teknologisk instituts temadag om skimmelsvamp.
Klik her

Statens Byggeforskningsinstitut om fugt og skimmel.
Klik her

Miljøstyrelsen
Klik her

Faktaark om PCB fra Miljøstyrelsen
Klik her

Miljøstyrelsens rapport: ”Sundhedsmæssig vurdering af PCB-holdige bygningsfuger”
Klik her

Teknologisk Institut om PCB i byggeri

Erhverv og Byggestyrelsen om PCB i indeklima

Statens Byggeforskningsinstitut om PCB
Klik her

Miljøstyrelsens beskrivelse af bly
Klik her

Miljøsanering Tappernøje, Næstved, hammer står op af ødelagt væg