Miljøundersøgelser 2020-10-28T10:02:13+00:00

for info og spørgsmål ring på tlf. 22 75 92 71

Miljøundersøgelser

I forbindelse med renoveringsopgaver indenfor byggeriet, er det vigtigt at miljøskadelige byggematerialer bliver håndteret korrekt i henhold til arbejds- og miljø ministeriets bekendtgørelser, således at renoveringsarbejdet ikke påvirker mennesker eller omgivelser.
Sanico har stor erfaring med alle typer sanerings opgaver indenfor byggeriet og et solidt kendskab til miljøskadelige byggematerialer og hvor de typisk forekommer.
Igennem 90´erne var der hovedsageligt fokus på fjernelse af asbestholdige materialer og skimmelsvamp, men i dag omhandler miljøsanering også PCB, bly, chlorerede paraffiner herunder kviksølv, radioaktive materialer og radon. Disse stoffer finder man i mange forskellige byggematerialer og kendetegnende for dem alle er, at de bør vurderes som et stort miljø og sundheds problem. Det er derfor i vores alles interesse, at udføre miljøsaneringsopgaver i henhold til lovgivning og med sikkerhed som højeste prioritet.
Dette har Sanico specialiseret sig i siden starten af 90´erne.

For yderligere informationer omkring sundhedsskadelige byggematerialer henvises til relevante links her på siden.

Miljøundersøgelse Tappernøje, Næstved, blå hammer står ved siden af ødelagt væg